Baix Llobregat

Comença un nou curs

  • Actualitzat:
  • Creat:

Article de la Sectretària d’Educació i Cultura del PSC Baix Llobregat, Cristina Maza.

Cada mes de setembre comença un nou curs. Un moment per fixar objectius, organitzar-se, prioritzar i aprendre aprofitant totes les oportunitats.

En la majoria de les ocasions quan es parla de la millora de l’educació sempre es destaca la necessitat d’inversió econòmica, ara bé, l’augment de despesa no sempre garanteix una millora de la qualitat educativa. 

El professorat que s’enfronta cada dia a les aules i a la veritable tasca d’educar als nostres infants i als nostres joves ho sap molt bé, són ells i elles els que haurien de participar en l’elaboració de la llei educativa. Amb tota seguretat ens dirien que no es gens operatiu canviar de llei quatre vegades en menys de 30 anys. Quan participa tot el col·lectiu educatiu, les persones il·lustres en el tema però també elprofessorat, les famílies i en definitiva tota la comunitat educativa en un projecte el resultat és millor i el rendiment augmenta considerablement.

Els grans reptes de l’educació en aquest moment estan en poder i saber adaptar-nos a les necessitats reals del nostre alumnat, i això passa per tenir més recursos en tots els sentits. Poder atendre les necessitats concretes d’una aula, l’espai, les diferents sensibilitats i casuístiques i la implicació de les famílies.

La finalitat última del procés educatiu és que tot l’alumnat pugui desenvolupar plenament els seus talents i habilitats i per això el professorat necessita temps per guiar totes les potencialitats del seu alumnat. Això només es pot fer augmentat el professorat per aula o disminuint la ràtio de l’aula.

L’entorn d’aprenentatge és un altre repte de l’educació en aquest moment. Per promoure el desenvolupament de les habilitats es necessita diversitat, posar tots els recursos necessaris a l’abast dels nostres infants i joves. Espais agradables per aprendre, per jugar, amb biblioteques, aules especialitzades, zones verdes i inspiradores que permetin que els nostres alumnes puguin créixer i puguin crear.

L’educació emocional és l’altre gran repte que s’està imposant cada cop més i amb tota la raó. En un món on estem exposats a tantes influències, l’educació de les emocions és fonamental per al desenvolupament integral. L’escola ha d’educar en la justícia, en la superació d’un mateix, la integritat, la honestedat, la superació de les pèrdues importants, la frustració... en la felicitat, però la felicitat a llarg termini. 

L’educació està feta de llaços vius, no és únicament un conjunt de tècniques i de procediments, la solució no està en una única eina sinó en un conjunt d’elles. No podem oblidar que tots i totes som intel·ligents en la mesura que ens ofereixin les condicions necessàries per poder desenvolupar la nostra creativitat que no és una altra cosa que el que s’anomena la intel·ligència sensible i que s’aconsegueix amb les condicions necessàries. 

L’educació és motor de sentiment, motor de pensament i de transformació. Invertir en educació és la millor inversió que es pot ferperquè l’educació i la cultura són el motor i l’ànima de la societat. 

Des del PSC del Baix Llobregat volem reconèixer la tasca de la comunitat educativa.

Gràcies per fer-ho possible i bon curs escolar.