Baix Llobregat

El Grup Socialista al Consell Comarcal expressa la urgència de tenir un govern a Catalunya que atengui les necessitats del Baix Llobregat.

 • Actualitzat:
 • Creat:

Els i les conselleres socialistes s’ha reunit avui a Torrelles de Llobregat per valorar la feina realitzada en aquests 3 anys de mandat.

El Grup Socialista al Consell Comarcal del Baix Llobregat ha valorat avui la tasca del grup des que es va crear el nou Govern al mes de juliol de 2015, així com establir les futures línies de treball.

Segons Josep Perpinyà, President del Consell Comarcal els temes tractats “són aspectes per millorar la qualitat de vida dels i les ciutadanes dels 30 municipis del Baix Llobregat, en especial en el terreny social i sobre el desenvolupament econòmic”.

Els i les conselleres han estat d’acord en la necessitat que “Catalunya tingui el més aviat possible un Govern sòlid i estable” per tal de poder portar a terme projectes necessaris per a la comarca doncs són moltes “les inversions, els programes i els projectes que estan aturats per la manca de govern a la Generalitat de Catalunya”

 

En aquest sentit, han destacat com urgents:

 • La concreció i aprovació del Pla Estratègic de Salut.
 • La necessitat d’implantar un nou pla de xoc que redueixi les llistes d’espera i millori les urgències en els centres sanitaris.
 • L’augment de places de residència i de centre de dia públiques.
 • Les inversions aturades en infraestructures i especialment els plans directors urbanístics i de desenvolupament econòmic a la zona nord.
 • La planificació educativa i les inversions als centres públics de primària i instituts a curt i a mig termini.
 • El desenvolupament de la Llei de la Gent Gran.
 • La manca de la política d’habitatge públic.
 • La continuïtat de la figura dels impulsors dins del programa de garantia juvenil i la consolidació de l’Oficina Jove d’Emancipació.
 • L’aprovació d’un conveni plurianual que garanteixi la gestió del control de mosquits.
 • La concreció de noves accions que cobreixin noves necessitats socials dins del contracte programa de serveis social.
 • La concreció i posta en marxa de renda mínima d’inserció.
 • La implantació de nous programes de promoció econòmica i dinamització econòmica.
 • La reconversió del Centre de Formació de Martorell.
 • El nou col·lector de salmorres procedent de Súria que travessa la part del nord de la comarca del Baix Llobregat.
 • El Programa de “Bon Tracte de la Gent Gran”

Els consellers i les consellers socialistes també han expressat la preocupació per la disminució de les inversions a la comarca previstes en el projecte de pressupost presentat pel Govern de l’Estat Espanyol, que s’han reduït substancialment respecte als exercicis anteriors.

També han manifestat el seu mal estar per la poca informació i implicació del territori en l’aprovació del Pla Director de l’Aeroport, per part d’AENA i del Ministeri de Foment.

El grup es tornarà a reunir periòdicament, als municipis de la comarca, per valorar l’evolució dels projectes i continuar amb les diferents accions encetades per promoure millores en sostenibilitat, mobilitat, educació, sanitat i ocupació, entre d’altres, al Baix Llobregat.