Baix Llobregat

Escoles bressol municipals, un dret.

  • Actualitzat:
  • Creat:

Article de Cristina Maza, Secretària d'Educació del PSC Baix Llobregat

L’etapa educativa 0-3 anys ofereix als infants oportunitats de desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional. Els i les socialistes sempre hem apostat per aquesta etapa com a fonamental i necessària en l’educació integral. Una etapa que a més de promoure els drets i les oportunitats dels més petits i les més petites esdevé, també, un recurs bàsic en la conciliació laboral, familiar i personal.

Aquesta és un franja que està inclosa dins el sistema educatiu, però no dins l'escolarització obligatòria, que com saben no és fins els 6 anys i totalment garantida del 3 als 6 anys. En aquest sentit, atenent al període 0-3 anys i en la defensa i la lluita de les polítiques progressistes dels Ajuntaments, es va treballar molt per arribar a un consens amb la Generalitat, aconseguint un acord per garantir econòmicament les escoles bressol municipals gràcies a l’aportació de les tres parts implicades: Ajuntament, famílies i Generalitat.

Els darrers anys, en l’àmbit educatiu, el govern de la Generalitat de Catalunya ha retallat el pressupost fins al punt de no fer-se càrrec del seu compromís d’assumir la tercera part, deixant tota la responsabilitat en els Ajuntaments, que han estat els que han garantit que el servei es pogués dur a terme.

Aquesta és una situació que s’arrossega des del curs 2011-2012, que va fer-se ressò la Federació de Municipis i que va culminar en un Fòrum d’Alcaldes per l’Educació, on hi havia alcaldes i alcaldesses del PSC i d’ICV que van presentar un recurs en contra de la Generalitat reclamant el deute de les escoles bressol municipals, uns de forma conjunta i d’altres de forma individual.

Ara, el Tribunat Superior de Catalunya, reconeix als Ajuntaments, en el nostre cas del Baix Llobregat estem parlant de vuit municipis, el dret a rebre les subvencions de la Generalitat. Un total de 1.300 euros per alumne de les llars infantils de titularitat municipal en relació als cursos escolars 2012-13, 2013-14 i 2014-15.

Enguany, continuarem treballant per a què es resolgui el més aviat possible i per a què s’ampliï en els tres cursos següents i pendents (2015-16, 2016-17 i 2017-18). Per aquells Ajuntaments que no ho van demanar en el seu moment i vulguin fer-ho s’obrirà una nova oportunitat per demanar-ho conjuntament o bé de forma individual.

Aquest és un tema major que supera l’estrictament econòmic, que és molt important i fonamental. Un tema clau i eix central de la nostra política que aposta per l’educació integral durant tota la vida i per les persones i les necessitats, pel futur de la nostra societat. Un tema de justícia i de responsabilitat. Governar és estar al costat de la ciutadania, per això ens trobaran sempre.