Baix Llobregat

El dia del pare, donem l'esquena al patriarcat

  • Actualizado:
  • Creado:

Article d'Antoni Poveda, Primer Secretari del PSC del Baix Llobregat.

El 19 de març celebrem el dia del pare, una tradició que es remonta a 1910, quan l’estadounidenca Sonora Smart, va voler retre homenatge amb una festa al seu pare, per haver-se fet càrrec “ de manera exemplar” dels seus infants quan la seva dona va morir al part del darrer d’ells.

L’origen d’aquesta tradició, ens pot fer reflexionar sobre la igualtat i l’impacte que els rols de gènere tenen a la vida de dones i homes des de la infantesa.

Sense dubte, aquests rols han evolucionat en els darrers temps, com ho ha fet també el paper de dones i homes a la societat. La concepció de la masculinitat (i de la paternitat) de la generació del meu pare poc, per no dir res, té a veure amb la que he pogut viure jo mateix en relació al meu fill i la meva filla, o, sobretot, a la que viurà el meu fill quan sigui, si així ho desitja i pot, pare.

Les dades demostren que la bretxa salarial a la comarca és del 26% a favor dels homes, que les dones dediquen cada setmana 11 hores més que els homes al treball reproductiu i de cura; i que el 90% de les persones que afirmen no tenir feina per estar tenint cura d'una persona depenent, són dones.

Cada vegada són més els homes que volen trencar amb el model de masculinat imposat pel sistema patriarcal. Un model que, de la mateixa manera que a les dones les situa a l'espai privat i al treball domèstic, als homes els ubica única i exclusivament a l'espai públic i al treball productiu, reduint-los al paper de bread winner. De la mateixa manera que les i els feministes reivindiquem que les dones s'han d'incorporar massivament al mercat de treball, i que hem d'acabar amb la segregació horitzontal i amb el sostre de vidre; també afirmem que els homes tenen l'obligació de reivindicar el seu dret a tenir un paper actiu a l'espai privat i al treball reproductiu i de cura.

Per a lluitar contra aquesta segregació dels sexes en funció del gènere, són necessaris i imprescindibles plans d'igualtat que corregeixin els biaixos de gènere tant per uns com per a les altres. Per una banda, incorporant l'impacte de gènere en la globalitat de les polítiques públiques (gender mainstreaming), i per l'altra promovent mesures d'acció positiva que corregeixin les segregacions horitzontals existents a les nostres organitzacions. Perquè els i les socialistes, els i les feministes, volem que es feminitzin els espais de poder, de la mateixa manera que desitgem que es masculinitzin les professions de cura. Un altre repte que tenim per davant les administracions locals és incidir en el sector privat. Apart dels plans d'igualtat obligatoris per a les empreses de més de 250 treballadors i treballadores, la incorporació de clàusules igualitàries a la contractació pública pot esdevenir el camí.

Les dades parlen. Les experiències vitals de tots i cadascun de nosaltres també. Siguem valents i valentes, donem l'esquena al patriarcat i avancem cap a una igualtat efectiva, i per tant cap a una societat més justa!

 

Adjuntem arxius de la campanya del PSC del Baix Llobregat pel dia del pare, a la galeria d'imatges.

Ficheros adjuntos: